View photo
 • #President Obama #Executive #POTUS #Wounded Warriors #Barack Obama #april #2014
 • 2 days ago
 • 4
View photo
 • #Senator #Sheldon Whitehouse #Democrat #Rhode Island #March #2014
 • 2 days ago
 • 1
View photo
 • #Senator #Democrat #March #2014
 • 2 days ago
 • 3
View photo
 • #Senator #Richard Blumenthal #Democrat #Connecticut #April #2014
 • 3 days ago
 • 47
View photo
 • #Senator #Christopher Murphy #Democrat #Connecticut #March #2014
 • 3 days ago
 • 1
View photo
 • #Senator #Barbara Boxer #Democrat #California #March #2014
 • 3 days ago
View photo
 • #Senator #Marco Rubio #Republican #Florida #March #2014 #Venezuela
 • 3 days ago
 • 3
View photo
 • #Representative #Trey Gowdy #Republican #South Carolina #April #2014
 • 3 days ago
 • 23
View photo
 • #Senator #Charles Schumer #Democrat #New York #april 2014 #Transportation
 • 3 days ago
View photo
 • #Representative #Darrell Issa #Republican #California #April #2014 #IRS #Lois Lerner
 • 4 days ago
 • 3
View photo
 • #Senator #Barbara Boxer #Democrat #California #March #2014
 • 4 days ago
 • 2
View photo
 • #Senator #Patty Murray #Democrat #Washington #March #2014
 • 4 days ago
 • 12
View photo
 • #Senator #Charles Schumer #Democrat #New York #April #2014
 • 4 days ago
 • 1
View photo
 • #Senator #Sheldon Whitehouse #Democrat #Rhode Island #March #2014
 • 4 days ago
 • 10
View photo
 • #Senator #Debbie Stabenow #Democrat #Michigan #April #2014 #RaiseTheWage
 • 5 days ago
 • 28
x